Dahou Home Info Request Form Send Email

  Home  |  Style  | Wood  | Hinge  |  Clasp  |  Finish  |  Color  |  Handlelining |  Logo  |  Shipping  |  Order  |  Payment  |  Contact 

 

Handle

 

 

 

 

 

Handle 1-1

made of leather

 

 

Handle 1-2

Made of plastic

 

 

 

 

 

 

 

Handle 1-3

Made of metal

 

 

 

 

 

 

 

Handle 1-4

Made of metal

 

 

 

 

 

 

 

Handle 1-5

Made of metal

 

 

 

 

 

 

 

 

Address: Xingyuanguoji A305, Wangjingxiyuan222,Chaoyang,Beijing, 100102,China

Tel:(8610) 6474-6018, Fax:(8610) 6474-3156

www.dahou.com box@dahou.com

China ICP License No. 05073274